avatar

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website www.studentsaskobama.be en askobama.quivr.be verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen

www.studentsaskobama.be en askobama.quivr.be zijn een initiatief van Quivr (www.quivr.beinfo@quivr.be).

Intellectuele eigendom

Quivr behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de websites zelf en op de ter beschikking gestelde informatie alsook op de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de applicaties, de merken, en de logo’s. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.
De ‘Obama Portrait’ – foto op de websites is ontworpen door Asher Lane voor vector.net en valt onder de Creative Commons License 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Het beeldmateriaal is terug te vinden op http://www.vectorfree.com/obama-portrait en veranderingen zijn aangebracht.

Aansprakelijkheid

Quivr geeft geen garanties voor de correcte werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of (tijdelijke) (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites en de informatie die zij bevatten.
Quivr kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze websites of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud ervan. Quivr verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Plaatsen van content en voorschriften voor het gebruik van de websites

Eenieder die content plaatst of handelingen stelt op de websites zal zich houden aan hetgeen hieronder bepaald:

  • Men zal geen handelingen verrichten en content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de openbare orde of de goede zeden.
  • Men zal geen content plaatsen die intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die in het algemeen als aanstootgevend moet worden beschouwd.
  • Men zal geen inbreuk maken op of in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van Quivr of derden.
  • Men zal geen content plaatsen of handelingen stellen die overlast veroorzaken voor andere bezoekers van de website.
  • Men zal geen Malware verspreiden.
  • Men zal geen spam of ongewenste berichten verspreiden aan bezoekers van de website.
  • Men zal geen content van andere bezoekers wijzigen, onbeschikbaar maken of verwijderen.
  • Men zal geen content plaatsen die de privacy van andere personen schendt. In het bijzonder mag men in de content geen afbeeldingen verwerken van andere personen, zonder de toestemming van deze laatsten.
  • Men zal geen content plaatsen voor reclame- of marketingdoeleinden.

Quivr staat niet in voor de juistheid, kwaliteit of rechtmatigheid van de geplaatste content of de verrichte handelingen op de websites.
Indien Quivr vaststelt dat bepaalde content van bezoekers niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Quivr dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze content naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen, onbeschikbaar maken of verwijderen.
Quivr garandeert in geen enkel geval dat de geplaatste content enig natuurlijk- of rechtspersoon bereikt.

Gebruik van Facebook plug-ins

Op deze website worden plugins gebruikt van de sociale netwerksite facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Wanneer u onze site vanaf een website met een dergelijke plugin oproept, wordt verbinding gemaakt met de Facebook-server en de plugin wordt door middel van een melding in uw browser op de website getoond. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke website u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd bij Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijk Facebook-account. Bij het gebruik van plugin-functies (bijv. aanklikken van de knop "vind ik leuk") wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account toegewezen. Dit kunt u alleen voorkomen door voor gebruik van de plugin uit te loggen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens van Facebook.